Priėmimas

Ko reikia norint pradėti lankyti užsiėmimus VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centre?

  1.               Būti puikios nuotaikos, gerai nusiteikus!!!
  2.               Prieš registraciją į pasirinktą sporto šaką sporto centre, būtina pasitikrinti sveikatą, įsitikinti, kad yra leidžiama užsiimti aktyvia fizine veikla ir pristatyti tai patvirtinančią sveikatos pažymą Nr. 068 A.
  3.               Turėti tinkamą sportinę aprangą.
  4.               Pagrindinis vaikų priėmimas į sporto centrą vyksta mokslo metų pradžioje. Atsiradus laisvų vietų, grupės gali būti papildomos mokslo metų eigoje.
  5.               Prašymą lankyti užsiėmimus už vaiką iki 18 metų pateikia ir paslaugų teikimo sutartį ar jos nutraukimą pasirašo vienas iš tėvų / globėjų / rūpintojų.

 

 

INTERNETINĖ REGISTRACIJA:

PASTABA!  Gavę Jūsų internetinės registracijos duomenis, informuosime, iki kada reikia atvykti į sporto centrą pasirašyti sutartį ir pristatyti likusius reikalingus dokumentus.

Atvykstant pasirašyti sutarties, į sporto centrą būtina pristatyti:

  1. Gydytojo SVEIKATOS PAŽYMĄ Nr. 068/a , jog vaikas yra sveikas ir gali sportuoti.
  2. Vaiko asmens dokumentą (ar jo kopiją) ir vieno iš tėvų asmens dokumentą (ar jo kopiją).
  3. Dokumentai, galintys pagrįsti mokesčio už sporto mokymą lengvatas.

 

Informacija apie priėmimą

Tel. pasiteirauti +370 657 71 039.
El. paštas: vscsekretore@gmail.com

 

Išsamesnę informacija galite rasti čia:

Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarka, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (prašome atkreipti dėmesį į 5 priedą).

Priėmimo į VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centrą tvarkos aprašas

Leave a Reply

Your email address will not be published.