Kontaktai

VšĮ VISAGINO SPORTO IR REKREACIJOS CENTRAS

Parko g. 2A,  LT-31140 Visaginas,
Interneto svetainė http://vsc.sugardas.lt

El.paštas  visaginosportocentras@gmail.com
Įstaigos kodas 302452911

                                                                                      Administracija
   L. e. direktoriaus pareigas    +370 657 65 932    asta.koleliene@sugardas.lt
   Vyriausias buhalteris    +370 657 75 265    vkkscu@sugardas.lt
   Metodininkas +370 657 76 948
   akrona@sugardas.lt
   Metodininkas +370 652 88 616    metodistas@sugardas.lt
 Rekreacijos paslaugų administratorius +370 646 00 883    vsc.baseinai@gmail.com
  Pagalbiniai administracijos darbuotojai
    Raštinės administratorius                 +370 657 76 948               visaginosportocentras@gmail.com
   Personalo ir ryšių su tėvais specialistas    +370 657 71 039    vscsekretore@gmail.com
   Buhalteris    +370 657 71 039    vkksc@sugardas.lt
   Apskaitos specialistas (Vilties g. 5A)    +370 671 83 473    olga.denisevic@sugardas.lt
Kita
   Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai (Šiauliai)   +370 638 38 538   bdar@sabelija.lt
Sporto bazės
Akrobatikos sporto bazė Parko g. 2A    +370 655 06 766    Budėtojas
  Kosmoso g. 28A    +370 652 88 229    Budėtojas
 Irklavimo bazė Parko g. 2H    +370 652 88 912    Budėtojas
  Vilties g. 5A    +370 657 73 298    Budėtojas
 Draugystės g. 10B    +370 657 50 619    Budėtojas

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.