Finansinės ataskaitos

2024 METAI

Finansinės būklės ataskaita I ketvirčio

 

2023 METAI

Finansinės būklės ataskaita I ketvirčio
Finansinės būklės ataskaita II ketvirčio
Finansinės būklės ataskaita III ketvirčio
Finansinės būklės ataskaita IV ketvirčio

2022 METAI

Finansinės būklės ataskaita I ketvirčio
Finansinės būklės ataskaita II ketvirčio
Finansinės būklės ataskaita III ketvirčio
Finansinės būklės ataskaita IV ketvirčio (metinė)

2021 METAI

Finansinės būklės ataskaita III ketvirčio
Finansinės būklės ataskaita II ketvirčio
Finansinės būklės ataskaita I ketvirčio

2020 METAI

Finansinės būklės ataskaita

2019 METAI

Finansinės būklės ataskaita

2018 METAI

Aiškinamasis raštas prie 2018 m.  atskaitomybės
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

 

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. III ketvirčio atskaitomybės
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2018-09-30

 

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. II ketvirčio atskaitomybės
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2018-06-30

 

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. I ketvirčio atskaitomybės
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2018-03-31

 

2017 METAI

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Aiškinamasis raštas prie 2017 metų atskaitomybės

 

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. III ketvirčio atskaitomybės
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2017-09-30

 

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. II ketvirčio atskaitomybės
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2017-06-30

 

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. I ketvirčio atskaitomybės
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-03-31 duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-03-31 duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2017-03-31

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.