Kainoraštis

2020 m.

Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. TS-213
„Dėl atlyginimo dydžio už Visagino neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų ir Visagino edukacijų centro teikiamą neformalųjį vaikų švietimą papildantį ugdymą nustatymo”

Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. TS-214
„Dėl atlyginimo už ugdymą lengvatų nustatymo Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose ir Visagino edukacijų centre”

2021 m.

Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimas Nr. TS-209
„Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-213 „Dėl atlyginimo dydžio už Visagino neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų ir Visagino edukacijų centro teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir formalųjį švietimą papildantį ugdymą nustatymo” pakeitimo”

Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimas Nr. TS-211
„Dėl Viešosios įstaigos Visagino sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo”
Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. TS-211 priedas

 

2022 m.

Visagino savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. TS-54
„Dėl viešosios įstaigos Visagino sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo” pakeitimo

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.