DĖL DALYVAVIMO TYRIME

Nacionaliniu lygmeniu rengiama neformaliojo vaikų švietimo formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų* (toliau – NVŠ mokykla), kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybė, programų įgyvendinimo situacijos analizė. Šiam tikslui pasiekti yra vykdoma mokytojų, tėvų ir mokinių apklausa (2018 m. balandžio 26 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro raštas Nr. R6-339 „Dėl dalyvavimo tyrime“).

Prašome klausimynus užpildyti iki birželio 1 d.

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą!

Nuorodos į klausimynus:

NVŠ mokytojams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_p/

Mokinių tėvams/globėjams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_t/

Mokiniams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_mok/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *