- Visagino Sporto Centras - http://vsc.sugardas.lt -

Finansinės ataskaitos

2018 METAI

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. atskaitomybės [1]
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis [2]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis [3]
Pinigų srautų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis [4]
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis [5]

 

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. III ketvirčio atskaitomybės [6]
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis [7]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis [8]
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2018-09-30 [9]

 

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. II ketvirčio atskaitomybės [10]
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis [11]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis [12]
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2018-06-30 [13]

 

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. I ketvirčio atskaitomybės [14]
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis [15]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis [16]
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2018-03-31 [17]

 

2017 METAI

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis [18]
Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis [19]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis [20]
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis [21]
Aiškinamasis raštas prie 2017 metų atskaitomybės [22]

 

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. III ketvirčio atskaitomybės [23]
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis [24]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis [25]
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2017-09-30 [26]

 

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. II ketvirčio atskaitomybės [27]
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis [28]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis [29]
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2017-06-30 [30]

 

 

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. I ketvirčio atskaitomybės [31]
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-03-31 duomenis [31]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-03-31 duomenis [31]
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2017-03-31 [31]

 

2016 METAI

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis [32]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis [33]
Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis [34]
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis [35]
Aiškinamasis raštas prie 2016 m. atskaitomybės [36]
Aiškinamasis raštas prie 2016 m. III ketvirčio atskaitomybės 4 l. [37]
Aiškinamasis raštas prie 2016 m. III ketvirčio atskaitomybės 3 l. [38]
Aiškinamasis raštas prie 2016 m. III ketvirčio atskaitomybės 2 l. [39]
Aiškinamasis raštas prie 2016 m. III ketvirčio atskaitomybės 1 l. [40]
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis (2) [41]
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis (1) [42]
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 l. [43]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 l. [44]
Aiškinamasis raštas prie 2016 metų II ketvirčio atskaitomybės 1 l. [45]
Aiškinamasis raštas prie 2016 metų II ketvirčio atskaitomybės 2 l. [46]
Aiškinamasis raštas prie 2016 metų II ketvirčio atskaitomybės 3 l. [47]
Aiškinamasis raštas prie 2016 metų II ketvirčio atskaitomybės 4 l. [48]
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016-06-30 duomenis 1 l. [49]
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016-06-30 duomenis 2 l. [50]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-06-30 duomenis. [51]
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2016-06-30. [52]

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2016-03-31. [53]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-03-31 duomenis. [54]
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016-03-31 duomenis. [54]
Aiškinamasis raštas prie 2016 m. I ketvirčio atskaitomybės. [54]

 

2015 METAI

Aiškinamasis raštas prie 2015 metų IV ketvirčio atskaitomybės (4) [55]
Aiškinamasis raštas prie 2015 metų IV ketvirčio atskaitomybės (3) [56]
Aiškinamasis raštas prie 2015 metų IV ketvirčio atskaitomybės (2) [57]
Aiškinamasis raštas prie 2015 metų IV ketvirčio atskaitomybės (1) [58]
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015 metų gruodžio 31 d. duomenis [59]
Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 metų gruodžio 31 d. duomenis (2) [60]
Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 metų gruodžio 31 d. duomenis (1) [61]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 metų gruodžio 31 d. duomenis [62]
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 metų gruodžio 31 d. duomenis (2) [63]
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 metų gruodžio 31 d. duomenis (1) [64]
Aiškinamasis raštas prie 2015 metų III ketvirčio atskaitomybės [65]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis [66]
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis [67]
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2015 m. rugsėjo 30 d. [68]
Aiškinamasis raštas prie 2015 metų II ketvirčio atskaitomybės [69]
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis [70]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis [71]
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2015 m. birželio 30 d. [72]
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis [73]
Veiklos rezultatų ataskaitą pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis [74]
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2015 m. kovo 31 d. [75]
Aiškinamasis raštas prie 2015 metų I ketvirčio atskaitomybės

2014 METAI

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis [76]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis [77]
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį [78]
Aiškinamasis raštas prie 2014 m. III ketvirčio atskaitomybės [79]

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis [80]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis [81]
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį [82]
Aiškinamasis raštas prie 2014 m. II ketvirčio atskaitomybės [83]

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis [84]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis [85]
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį [86]
Aiškinamasis raštas prie 2014 m. I ketvirčio atskaitomybės [87]

2013 METAI

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis [88]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis [89]
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį [90]
Aiškinamasis raštas prie 2013 m. IV ketvirčio atskaitomybės [91]
Ilgalaiko materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2013-12-31 [92]
Pinigų srautų ataskaita pagal 2013-12-31 duomenis [93]

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. rugsėjo 31 d. duomenis [94]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m.rugsėjo 31 d. duomenis [95]
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį [96]
Aiškinamasis raštas prie 2013 m. III ketvirčio atskaitomybės [97]

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. birželio 30 d. duomenis [98]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. birželio 30 d. duomenis [99]
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį [100]
Aiškinamasis raštas prie 2013 m. II ketvirčio atskaitomybės [101]

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. kovo 31 d. duomenis [102]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. kovo 31 d. duomenis [103]
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį [104]
Aiškinamasis raštas prie 2013 m. I ketvirčio atskaitomybės [105]
Finansavimo sumų likučių suderinimo pažyma [106]

2012 METAI

Pinigų srautų ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis [107]
Paaiškinamasis raštas prie balanso [108]
Finansinės būklės ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis [109]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis [110]
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį [111]
Aiškinamasis raštas prie 2012 m. IV ketvirčio atskaitomybės [112]

Finansinės būklės ataskaita pagal 2012 m. rugsėjo 30 d. duomenis [113]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2012 m. rugsėjo 30 d. duomenis [114]
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį [115]
Aiškinamasis raštas prie 2012 m. III ketvirčio atskaitomybės [116]

Finansinės būklės ataskaita pagal 2012 m. birželio 30 d. duomenis [117]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2012 m. birželio 30 d. duomenis [118]
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį [119]

Finansinės būklės ataskaita pagal 2012 m. kovo 31 d. duomenis [120]
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2012 m. kovo 31 d. duomenis [121]
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį [122]