- Visagino Sporto Centras - http://vsc.sugardas.lt -

Darbo užmokestis

Visagino sporto centro pareigybių sąrašas nuo 2017-02-01 [1]
Visagino sporto centro pareigybių sąrašas ir darbo užmokesčio fondas 2017-01-01 [2]

 

Visagino sporto centro pareigybių sąrašas ir darbo užmokesčio fondas 2016-12-31 [3]
Visagino sporto centro pareigybių sąrašas ir darbo užmokesčio fondas 2016-09-30 [4]
Visagino sporto centro pareigybių sąrašas ir darbo užmokesčio fondas 2016-06-30 [5]
Visagino sporto centro pareigybių sąrašas ir darbo užmokesčio fondas 2016-03-31 [5]

 

Visagino sporto centro pareigybių sąrašas ir darbo užmokesčio fondas 2015-12-31 [6]
Visagino sporto centro pareigybių sąrašas ir darbo užmokesčio fondas 2015-09-30 [7]
Visagino sporto centro pareigybių sąrašas ir darbo užmokesčio fondas 2015-06-30 [8]
Visagino sporto centro pareigybių sąrašas ir darbo užmokesčio fondas 2015-03-31 [9]

2014 metų darbo užmokesčio fondas ir darbuotojų skaičius [10]
2013 metų darbo užmokesčio fondas ir darbuotojų skaičius [11]
2012 metų darbo užmokesčio fondas ir darbuotojų skaičius [12]
2011 metų darbo užmokesčio fondas ir darbuotojų skaičius [13]