- Visagino Sporto Centras - http://vsc.sugardas.lt -

Visagino sporto centro teisės aktai

Visagino sporto centro kolektyvinė sutartis (pritarta 2018-06-11) [1]

Visagino sporto centro 2 procentų GPM gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas [2]

Visagino sporto centro patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas [3]

Visagino sporto centro trenerių ir mokytojų darbo krūvio (valandų) paskirstymo tvarkos aprašas [4]

Visagino sporto centro vaiko minimalios ir vidutines priežiūros vykdymo tvarka [5]

Visagino sporto centro savanoriškos veiklos organizavimo tvarkos aprašas [6]

Visagino sporto centro sportininkų pareigos [7]

Ugdytinių neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymo programa [8]

Priėmimo į Visagino sporto centrą tvarkos aprašas [9]

Visagino sporto centro bendruomenės etikos kodeksas [10]

Visagino sporto centro vidaus darbo tvarkos taisyklės [11]

Visagino sporto centro baigimo pažymėjimų ir pažymų išdavimo tvarkos aprašas [12]

Visagino sporto centro mokesčio už ugdymą paslaugas vaikams ir ugdymo paslaugas suaugusiems ugdytiniams mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašas [13]