- Visagino Sporto Centras - http://vsc.sugardas.lt -

Visagino savivaldybės teisės aktai

2019 metai

Visagino savivaldybės tarybos sprendimas [1]

„Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-219 „Dėl Visagino sporto centro įkainių patvirtinimo” pakeitimo”, 2019-06-27 Nr. TS-164

2018 metai

Visagino savivaldybės tarybos sprendimas [2]

“Dėl mokinių priėmimo į Visagino savivaldybės neformaliojo švietimo ir vaikų priėmimo į Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašų patvirtinimo”, 2018-08-29 Nr. TS-159

2017 metai

Visagino savivaldybės tarybos sprendimas [3]
„Dėl pastato, esančio Visagine, Taikos pr. 23, dalies nuomos”, 2017 m. gruodžio 28 d. TS-255

Visagino savivaldybės tarybos sprendimas [4]
„Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d.  sprendimo Nr. TS-219 „Dėl Visagino sporto centro įkainių patvirtinimo” pakeitimo”, 2017 m. gruodžio 28 d. TS-250

Visagino savivaldybės tarybos sprendimas [5]
„Dėl atlyginimo dydžio už Visagino sporto centre vykdomas formalųjį švietimą papildančio vaikų sportinio ugdymo programas nustatymo” 2017 m. gruodžio 28 d. Nr. TS-247

Visagino savivaldybės tarybos sprendimas [6]
Dėl Visagino savivaldybės mokesčio už suaugusių neįgaliųjų neformalųjį švietimą Visagino savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo įstaigose kompensavimo ir jo tvarkos aprašo patvirtinimo” 2017 m. sausio 26 d. Nr. TS-7 [6]

2016 metai

Visagino savivaldybės tarybos sprendimas [7]
Dėl mokesčio už ugdymą suaugusiems ugdytiniams Visagino savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigose patvirtinimo”, 2016 m. sausio 28 d. Nr. TS-8 [7]

Visagino savivaldybės tarybos sprendimas [8]
Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-8 „Dėl mokesčio už ugdymą suaugusiems ugdytiniams Visagino savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigose patvirtinimo ir mokesčio už ugdymą lengvatų nustatymo“ pakeitimo”, 2016 m. rugsėjo 29 d., Nr. TS-177 [6]

2014 metai

Visagino savivaldybės tarybos sprendimas
„Dėl mokesčio už ugdymą lengvatų nustatymo neformaliojo švietimo įstaigose”, 2014 m. lapkričio 27 d. Nr. TS-192

2012 metai

Visagino savivaldybės tarybos sprendimas [9]
Dėl priėmimo į Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašų patvirtinimo”, 2012 m. gruodžio 13 d. Nr. TS-188 [9]

2010 metai

Visagino savivaldybės tarybos sprendimas
Vaikų ir jaunų žmonių sporto ugdymo programų, įgyvendinamų Visagino sporto centre aprašas, 2010 m. gegužės 27 d. Nr. TS- 105

Visagino savivaldybės tarybos sprendimas
Mokinių priėmimo į Visagino sporto centrą ir grupių komplektavimo tvarkos aprašas, 2010 m. gegužės 27 d. Nr. TS-106

2009 metai

Visagino savivaldybės tarybos sprendimas
„DĖL VISAGINO AKROBATIKOS SPORTO MOKYKLOS IR VISAGINO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO IR VISAGINO SPORTO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO”, 2009 M. SPALIO 28 D. NR. TS- 236

Visagino savivaldybės tarybos sprendimas
„Dėl pareigybių ir pedagoginių valandų skaičiaus Visagino sporto centre”, 2009 m. lapkričio 12 d. Nr. TS-241

Visagino savivaldybės tarybos sprendimas
„Dėl Visagino sporto centro įkainių už ugdymą patvirtinimo”, 2009 m. gruodžio 24 d. Nr. TS-261