- VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centras - http://vsc.sugardas.lt -

Priėmimas

Informacija apie priėmimą
Tel. pasiteirauti (8 386) 72 701 arba mob. tel. 8 646 00883.
El. paštas: vscsekretore@gmail.com

Kaip užsirašyti į sporto būrelį?

VSC informaciniame centre vaiko tėvai (globėjai) arba pats pilnametis jaunuolis pasirašo ugdymo paslaugų teikimo sutartį bei prašymą dėl priėmimo. Pasirašant šiuos dokumentus būtina pateikti vaiko gimimo liudijimą arba pasą, vieno iš tėvų pasą ir gydytojo pažymą, kad vaikas gali lankyti sporto būrelį. Pilnametis jaunuolis privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį mokymąsį gimnazijoje, mokymo centre ar aukštojoje mokykloje.

Darbo laikas nuo 2019 m. gegužės 20 d. 

ATOSTOGOS 2019-05-30 – 2019-06-07.

Pirmadienis 9.00-18.00
13.00-14.00
Antradienis 8.00-17.00
12.00-13.00
Trečiadienis 9.00-18.00
13.00-14.00
Ketvirtadienis 8.00-17.00
12.00-13.00

Dėmesio! Darbo laikas gali keistis.

Kaip apmokėti už sporto būrelio lankymą?

Visagino sporto centro teikiamos paslaugos įkainis pagal vieną ugdymo programos sporto šaką sudaro 6,00 eurai vienam žmogui.

Mokestis pervedamas per banką į VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro sąskaitą.

Rekvizitai:

VšĮ VISAGINO SPORTO IR REKREACIJOS CENTRAS
ĮMONĖS KODAS 302452911
SĄSKAITOS NR. LT437300010119340904 SWEDBANK
NARIŲ ĮNAŠAI- S- ______

 

Išsamesnę informacija galite rasti čia:

Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarka, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 [1]
(prašome atkreipti dėmesį į 5 priedą). [2]

Visagino sporto centro mokesčio už ugdymo paslaugas vaikams ir ugdymo paslaugas suaugusiems ugdytiniams mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašas 2018 m. [3]
Priėmimo į Visagino sporto centrą tvarkos aprašas [4]
Pastabos:
1. Prašome pateikti sportuojančio ir užsiiminėjančio kūno kultūra sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 068/A. (Sudarant ugdymo sutartį).
2. Vaiko asmens dokumentą (ar jo kopiją) ir vieno iš tėvų asmens dokumentą (ar jo kopiją).

  1. Prašymas dėl priėmimo į VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centrą (blankas) [5]
  2. Prašymas dėl lengvatos taikymo (blankas) [6]
  3. Prašymas dėl perkėlimo į kitą grupę (blankas) [7]
  4. Prašymas dėl ugdymo paslaugų sutarties nutraukimo (blankas) [8]