- Visagino Sporto Centras - http://vsc.sugardas.lt -

Korupcijos prevencija

Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2016-2018 metų priemonių plano ataskaita (2018 m. antras pusmetis) [1]

Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2016 – 2018 metų priemonių plano ataskaita [2]

Visagino sporto centro 2016 – 2018 m. korupcijos prevencijos programa [3]

Antikorupcijos atmintinė [4]