INFORMACINIS PRANEŠIMAS

APIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VISAGINO SPORTO CENTRO PERTVARKYMO Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ VISAGINO SPORTO IR REKREACIJOS CENTRĄ

                      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu   Nr. TS-169 „Dėl biudžetinės įstaigos Visagino sporto centro pertvarkymo į viešąją įstaigą Visagino sporto ir rekreacijos centrą“,

                     p r a n e š a m e, kad Visagino sporto centras pertvarkomas į viešąją įstaigą Visagino sporto ir rekreacijos centrą.

                     Visos pertvarkomos biudžetinės įstaigos Visagino sporto centro teisės ir pareigos nuo 2020 m. spalio 1 d. pereina po pertvarkymo veiksiančiai viešajai įstaigai Visagino sporto ir rekreacijos centrui.

                     Viešosios įstaigos Visagino sporto ir rekreacijos centro buveinės adresas: Parko g. 2A, 31140 Visaginas, duomenys apie pertvarkomą biudžetinę įstaigą Visagino sporto centrą kaupiami ir  saugomi Juridinių asmenų registre.

Visagino savivaldybės administracijos direktorius įgyvendina Visagino savivaldybės, kaip VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro savininkės, teises ir pareigas, išskyrus išimtinei Visagino savivaldybės tarybos kompetencijai pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą priskirtas funkcijas, kurias įgyvendina pati Visagino savivaldybės taryba.

                     Susipažinti su po pertvarkymo veiksiančios viešosios įstaigos Visagino sporto ir  rekreacijos centro įstatais, pertvarkomos biudžetinės įstaigos Visagino sporto centro trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima: adresu Parko g. 2A, 31140 Visaginas, darbo laikas   8-17 val.  ir interneto svetainėje  http://vsc.sugardas.lt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *