Monthly Archives: May 2024

TĖVELIŲ IR GLOBĖJŲ DĖMESIUI, SVARBU!!!

Vadovaujantis 2023 m. lapkričio 30 d. Visagino tarybos sprendimu Nr. TS-216 „Dėl atlyginimo dydžio už Visagino neformaliojo švietimo įstaigų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir formalųjį švietimą papildantį ugdymą nustatymo“ 2 punkto 2.1, 2.2, 2.3 papunkčiais*, nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centre nustatomas atlygis už ugdymą, besimokantiems pagal:

  1. Formalųjį švietimą papildančias ir neformaliojo vaikų švietimo programas (FŠPU), išskyrus  formalųjį ugdymą papildančią plaukimo programą ir neformaliojo švietimo programą  „Šeimos akrobatika“  1,3 procentus minimaliosios mėnesinės algos pagal vieną programą vienam asmeniui per mėnesį 12 Eur.
  2. Formalųjį švietimą papildančią plaukimo programą   1,7 procento minimaliosios mėnesinės algos pagal vieną programą vienam asmeniui per mėnesį  16 Eur.
  3. Neformaliojo vaikų švietimo programą „Šeimos akrobatika“ 2,2 procento minimaliosios mėnesinės algos pagal vieną programą vienam asmeniui per mėnesį             20 Eur.

*2023 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. TS-216:
https://drive.google.com/file/d/1hQwra1mPi485Ci28R9XgSy5pM0HoQBI2/view